Eline Heppe

Onderzoeker visuele beperkingen

Naam: Eline Heppe
Functie: Senior Onderzoeker
E-mailadres: e.c.m.heppe@vu.nl/e.heppe@kentalis.nl
Telefoonnummer:  06-22867286
Sociale Mediakanalen:
https://www.linkedin.com/in/eline-heppe-07046140/
Eline C. M. Heppe (0000-0001-8920-2431) (orcid.org)

Ik werk mee aan In Kaart omdat Nederland niet in het bezit is van een nationaal registratiesysteem voor mensen met een visuele beperking. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen in Nederland een visuele beperking hebben. Met als gevolg dat het lastig is om in te schatten of resultaten uit onderzoek representatief zijn voor de gehele populatie in Nederland. 

Hoe meer mensen met een visuele beperking de online vragenlijsten van In Kaart invullen hoe beter zicht we krijgen op de gehele populatie. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken ‘hoe gelukkig zijn mensen met een visuele beperking in Nederland over het algemeen?’ en ‘vinden mensen met een visuele beperking of hun ouders dat zij voldoende ondersteuning (hebben) ontvangen?’. Deze inzichten dragen bij aan het verbeteren van de ondersteuning die in Nederland geboden wordt aan mensen met een visuele beperking, wat vervolgens bijdraagt aan een goed leven van mensen met visuele beperking.

Ieder mens (met of zonder beperking) heeft het recht om mee te kunnen doen in de maatschappij. Ik zet mij graag in om de maatschappelijk positie van mensen met een beperking in de samenleving te verbeteren. Onderzoek geeft ons inzichten die ons kunnen helpen bij het wegnemen van drempels en het creëren van mogelijkheden. Zo kan iedereen meedoen in de maatschappij!