Franca Leeuwis

Naam: Franca Leeuwis
Functie: Projectleider In Kaart
E-mailadres: f.h.leeuwis@vu.nl
Telefoonnummer:  06-42664935
Sociale Mediakanalen: 
www.linkedin.com/in/franca-leeuwis

In Kaart is uniek omdat het ervaringen van mensen met verschillende problemen samenbrengt. Daardoor kunnen we onderzoek doen naar wat uniek is en wat verschillend. Dat helpt bij het verbeteren van ondersteuning en het bieden van oplossingen die goed aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Bij In Kaart werken we samen met onderzoekers, zorgverleners, ervaringsdeskundigen en hun naasten (zoals ouders, partners en broers/zussen) zodat we zo goed mogelijk aansluiten bij wat er nodig en wenselijk is. 

Ik droom van een wereld waarin iedereen ten volste zichzelf kan en mag zijn, met alle talenten en beperkingen die daarbij komen kijken. Mijn ervaring is dat dan de mooiste dingen gebeuren.