Juan Manterola

Naam: Juan Manterola
Functie: Jeugdarts kinderrevalidatie
E-mailadres: J.Manterola@Roessingh.nl
Telefoonnummer: 053-4875389

Ik ben mee gaan doen aan de stuurgroep van In Kaart omdat ik heel belangrijk vind dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar ontwikkelingsproblemen en op een adequate manier. De meeste onderzoeken in dit veld zijn descriptief of cross sectional, terwijl ontwikkeling op zich een longitudinaal proces is die een longitudinale studie eist om geldige conclusies te kunnen trekken.