Peter de Jong

Naam: Peter de Jong
Functie: Hoogleraar Orthopedagogiek
E-mailadres: P.F.deJong@uva.nl
Telefoonnummer: 06-55402832
Sociale Mediakanalen: https://www.uva.nl/en/profile/j/o/p.f.dejong/p.f.dejong.html

In het onderzoek naar dyslexie is veel aandacht voor de oorzaken en behandeling van problemen met lezen en spellen. Er is nog weinig gekeken naar de last die personen met dyslexie elke dag ervaren. Doordat mensen hun ervaringen delen bij In Kaart krijgen we hierover meer kennis. Zo kunnen we manieren  van ondersteuning vinden die de last verminderen. De mening en ervaringen van personen met dyslexie is hierbij heel belangrijk. We weten namelijk dat mensen erg verschillen in de last die ze ervaren van hun problemen met lezen en spellen. Daar kunnen we van leren!

Ik houd ervan om onderzoek te doen. Het is vaak interessant en goed onderzoek heeft een zekere schoonheid. Het is prachtig om daar aan bij te dragen. Maar een minstens zo belangrijke uitdaging voor mij is ook om onderzoek te doen dat betekenis heeft voor mensen met speciale ondersteuningsbehoeften.