Wanneer krijg ik het persoonlijke overzicht?

U ontvangt het persoonlijke overzicht als u heeft meegedaan aan de meting van dat jaar. Dat is meestal in het voorjaar. Het persoonlijke overzicht wordt aan het eind van dat jaar naar u verzonden per email. 

Bijvoorbeeld: deelnemers die in het voorjaar van 2022 de vragenlijsten hebben ingevuld, ontvangen in december 2022 hun persoonlijke overzicht. 

U ontvangt alleen een persoonlijk overzicht van de jaarlijkse metingen, wanneer u hier aan heeft deelgenomen. U ontvangt geen persoonlijk overzicht van de vragenlijst die u invult wanneer u zich inschrijft voor In Kaart.