Wat als ik niet meer mee wil doen aan In Kaart?

U beslist zelf of u meedoet aan In Kaart. Deelname is vrijwillig. Als u wilt stoppen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft dan niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen.

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het invullen van de vragenlijst. Als u besluit om een van de vragenlijsten niet in te vullen, dan kunt u bij de volgende vragenlijst gewoon weer deelnemen. U kunt steeds per vragenlijst beslissen om wel of niet mee te doen.

Als u nooit meer een vragenlijst wilt invullen van In Kaart klik dan hier. Wij benaderen u dan niet meer.

Wilt u uw contactgegevens (naam en e-mailadres) verwijderen uit onze computer, stuur dan een e-mail naar inkaart@vu.nl. De gegevens die via de vragenlijsten zijn verzameld blijven beschikbaar voor onderzoek naar ontwikkelingsproblemen.