Wie kunnen er deelnemen aan In Kaart?

Aan In Kaart kunnen de volgende mensen meedoen:

  • Mensen met een diagnose DCD, ADHD, autisme, verstandelijke beperking, visuele beperking en/of dyslexie en 16 jaar of ouder zijn.
  • Mensen met een vermoeden van een diagnose DCD, ADHD, autisme, verstandelijke beperking, visuele beperking en/of dyslexie en 16 jaar of ouder zijn.
  • Ouder(s) en/of verzorger(s) van een kind jonger dan 16 jaar en een diagnose DCD, ADHD, autisme, verstandelijke beperking, visuele beperking en/of dyslexie.
  • Ouder(s) en/of verzorger(s) van een kind jonger dan 16 jaar en een vermoeden van een diagnose DCD, ADHD, autisme, verstandelijke beperking, visuele beperking en/of dyslexie.
  • Ouder(s) en/of verzorger(s) van een kind jonger dan 16 jaar die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind en/of een kind met een extra zorgbehoefte hebben
  • (Wettelijk) vertegenwoordigers van personen met diagnose DCD, ADHD, autisme, verstandelijke beperking, visuele beperking en/of dyslexie, die 16 jaar of ouder en wilsonbekwaam zijn. 

Ouder(s)/en/of verzorgers(s) kunnen twee vragenlijsten invullen. Een lijst over uw kind én een lijst over uzelf. U kunt er ook voor kiezen om alleen een lijst over uw kind of alleen een lijst over uzelf in te vullen. U kunt zich voor beide lijsten hier apart aanmelden. 

Met een kind waarover u zich zorgen maakt of met een extra zorgbehoefte bedoelen we bijvoorbeeld een kind met een diagnose zoals diabetes, DCD, een visuele beperking, cerebrale parese, dyslexie, autisme, ADHD of een verstandelijke beperking, of als uw kind (nog) geen diagnose heeft maar u zich wel zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind.