In Kaart

het register voor mensen met neurodivergentie en/of beperkingen en hun naasten

In Kaart animatie

Klik op deze animatie voor informatie over deelnemen aan In Kaart. 

Welkom bij In Kaart. In Kaart is er voor kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) TOS, ADHD, autisme, dyslexie, verstandelijke beperkingen, visuele beperkingen en DCD in alle variaties en combinaties. Ook ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind zijn welkom. Zonder diagnose of classificatie meedoen kan dus ook. 

Deelnemers vullen jaarlijks een vragenlijst in. In deze vragenlijst kunt u uw ervaringen met ons delen. Deze gegevens gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging. Samen bundelen we onze kennis voor onderwijs, zorg en samenleving. 

Wilt u uw ervaringen met ons delen? Klik hier om u aan te melden. 

Let op: u kunt meerdere vragenlijsten invullen (bijvoorbeeld een lijst over uzelf omdat u ADHD heeft en een lijst over uw kind waarover u zich zorgen maakt en een lijst over uw tweede kind met een vermoeden van autisme). Voor elke lijst die u wilt invullen moet u zich apart aanmelden. 

Privacy en veiligheid zijn belangrijk voor In Kaart. Klik hier voor meer informatie over hoe we omgaan met uw gegevens.

Gebruikte termen

Omdat ons register een hele diverse groep deelnemers heeft is het lastig om termen te gebruiken die iedereen aanspreken. We zijn na veel overleg met verschillende betrokkenen gestart met de term "ontwikkelingsproblemen". Daarna hebben veel deelnemers ons verteld dat ze zich niet prettig voelde bij deze term. Daarom gebruiken we nu zoveel mogelijk "neurodivergentie en/of beperkingen". We begrijpen dat ook deze termen niet dekkend en prettig is voor iedereen. We blijven continue in gesprek over de taal die we gebruiken. We willen recht doen aan iedereen zijn unieke ervaringen, eigenschappen en problemen.