In Kaart

het register voor volwassenen en kinderen met problemen in de ontwikkeling en hun naasten

In Kaart animatie

Klik op deze animatie voor informatie over deelnemen aan In Kaart. 

Welkom bij In Kaart. In Kaart is er voor kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) ADHD, autisme, dyslexie, verstandelijke beperkingen, visuele beperkingen en DCD in alle variaties en combinaties en hun ouders. Ook ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind zijn welkom. Deelnemers vullen jaarlijks een vragenlijst in. In deze vragenlijst kunt u uw ervaringen met ons delen. Deze gegevens gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging. Samen bundelen we onze kennis voor onderwijs, zorg en samenleving. 

Wilt u uw ervaringen met ons delen? Klik hier om u aan te melden. 

Let op: u kunt meerdere vragenlijsten invullen (bijvoorbeeld een lijst over uzelf omdat u ADHD heeft, een lijst over uw kind waarover u zich zorgen maakt en een lijst over uzelf als ouder van dit kind, over veerkracht en burnout). Voor elke lijst die u wilt invullen moet u zich apart aanmelden. 

Privacy en veiligheid zijn belangrijk voor In Kaart. Klik hier voor meer informatie over hoe we omgaan met uw gegevens.