Joli Luijckx

Naam: Joli Luijckx
Functie: Lobby/ belangenbehartiging Oudervereniging Balans
E-mailadres: joli@balansdigitaal.nl
Telefoonnummer: 06-36108615
Sociale Mediakanalen:
https://twitter.com/balansdigitaal
https://www.linkedin.com/company/1196094/admin/
https://www.facebook.com/OuderverenigingBalans/
https://www.instagram.com/balans_oudervereniging/

Ik vind het heel waardevol dat er een register komt wat gaat over meerdere ondersteuningsbehoeften of ontwikkelingsproblemen. Omdat verschillende ontwikkelingsproblemen of ondersteuningsbehoeften vaker samen voorkomen. Het register geeft ook waardevolle informatie voor jezelf, bijvoorbeeld over je kind. En je draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek op een hele praktische manier. Want In Kaart gaat over het dagelijks leven, wat goed gaat en waar je tegenaan loopt. Een win win situatie dus! Balans is dan ook blij dat er nu een register is wat welbevinden op het gebied van bijvoorbeeld  autisme, ADHD, dyslexie en DCD in kaart brengt.

Als moeder van drie kinderen met ontwikkelingsproblemen weet ik hoe belangrijk welbevinden is. En ook hoe divers de problemen zijn waar je binnen verschillende levensfases tegenaan loopt. Mijn drijfveer is ouders hierbij te ondersteunen. Met wetenschappelijke en praktische kennis, door een steuntje in de rug te bieden en te lobbyen voor betere voorzieningen, wet en regelgeving.