Meer over In Kaart

Meer over In Kaart

Het doel van In Kaart is bijdragen aan oplossingen en goede ondersteuning in de zorg, op school of in het gezin. 

Hoe doen we dat? We verzamelen informatie van mensen met problemen in de ontwikkeling en hun ouders of verzorgers. Deelnemers vullen een vragenlijst in via de computer. Met deze informatie doen we wetenschappelijk onderzoek. Ook gebruiken we de informatie voor het opkomen van de belangen van onze deelnemers, bijvoorbeeld via ouder vereniging Balans. 

In Kaart werkt samen met mensen met problemen in de ontwikkeling en hun ouders of verzorgers. Zij denken bijvoorbeeld mee over de vragen in de vragenlijst. Ze geven ook advies over wat belangrijk is als je een vragenlijst invult. Ze denken ook mee over welke onderzoeken we uitvoeren.

Het bijzondere van In Kaart is dat we informatie verzamelen van mensen met verschillende problemen. Deelnemers hebben een diagnose van ADHD, autisme, DCD, verstandelijke beperking, visuele beperking en dyslexie. Of deelnemers hebben geen diagnose maar ervaren wel problemen in de ontwikkeling. Daarnaast verzamelen we informatie over de ouders van kinderen onder de 16 met een extra zorgbehoefte. Zo krijgen we ook een beeld van deze naasten.

Omdat de deelnemers van In Kaart verschillende problemen hebben kunnen we vragen beantwoorden zoals: Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met DCD? Maar ook: Welke hulp hebben mensen nodig met de combinatie van ADHD en autisme?

In Kaart vindt het belangrijk om niet alleen naar de mensen met problemen in de ontwikkeling zélf te kijken. We willen ook de mensen in hun omgeving begrijpen. We vragen ouders of verzorgers om ook een vragenlijst over zichzelf in te vullen. Het samenleven met een kind met problemen in de ontwikkeling geeft speciale uitdagingen. We brengen dit in kaart om ouders of verzorgers beter te begeleiden. 

Wat betekent deelnemen aan In Kaart?

Deelnemen aan In Kaart betekent dat u via de computer een vragenlijst invult.

Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 30 minuten. Dit kan per persoon verschillen. Ouders/verzorgers die een lijst over zichzelf invullen zijn hier gemiddeld 20 minuten mee bezig. Meedoen aan In Kaart is vrijwillig en gratis. U kunt altijd stoppen als u dat wilt.

Door een aanmeldformulier in te vullen kunt u zich inschrijven voor In Kaart. Daarna ontvangt u direct een e-mail. In deze e-mail staat een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen.

We weten dat problemen in de ontwikkeling veranderen met de leeftijd. Daarom krijgt u ongeveer één keer per jaar een uitnodiging  om een vragenlijst in te vullen. Per keer kunt u beslissen of u mee wilt doen.

Wilt u ook meedoen aan In Kaart en helpen de zorg en ondersteuning voor uzelf, uw kind of anderen te verbeteren? Klik dan hier.