Sander Begeer

Naam: Sander Begeer
Functie: Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie
E-mailadres: S.Begeer@vu.nl
Telefoonnummer:  020 5989698
Sociale Mediakanalen:
www.nederlandsautismeregister.nl
https://research.vu.nl/en/persons/sander-begeer

Mijn leerstoel heet ‘De Diversiteit van Autisme: Ontwikkeling, Diagnostiek en Behandeling’. Ik ben geïnteresseerd in het vinden van nieuwe benaderingen om te beoordelen hoe individuen met en zonder autisme verschillen (zowel op positieve als negatieve manier), en deze te gebruiken om wederzijds begrip te bevorderen en waar nodig ondersteuning te bieden.

Kinderen en volwassen met autisme hebben vaak een tweede diagnose, bijvoorbeeld ADHD of stemmingsproblemen. Met In Kaart proberen we die combinaties van problemen beter te begrijpen, zodat ondersteuning op maat kan worden gegeven.