Tips van deelnemers

Lees hier tips die zijn gegeven in de vragenlijst

Deelnemers kunnen in de vragenlijst tips geven voor anderen. Deze tips plaatsen we hier als mensen daarvoor toestemming hebben gegeven. We plaatsen tips alleen als ze anoniem zijn en geen herkenbare gegevens bevatten. We werken deze pagina wekelijks bij. Wil je ook tips geven aan anderen? Doe mee aan In Kaart en deel je ervaringen: In Kaart: formulieren

Tip 1
Vraag hulp! Er is al veel bedacht en gedaan. Schaam je niet voor je kind, praat openlijk over je zorgen, ideeen of hulpvraag. Hoe jong je kind ook is, het zal merken dat het anders ontwikkelt dan anderen. Alle ongevraagde adviezen, goed bedoelde suggesties en magazinepraat, neem het ten harte maar volg je eigen plan of het plan samen met je hulpverleners. Kijk eens een dag door de ogen van je kind, ze zien zoveel meer en anders. Dat is soms echt een verademing.

Tip 2
Veel van de eigenschappen die nu hoofdbrekens en frustratie bij uw kind en bij u veroorzaken, kunnen er tegelijkertijd aan bijdragen dat uw kind later een creatief, autonoom een uniek volwassen persoon wordt. Omarm die kracht en zie het goede ervan in!

Tip 3
Hou het huishouden bij op een vaste dag, bijvoorbeeld zaterdag, zodat het een kleine behapbare taak blijft ipv een onoverwinnelijke Mount Wasgoed waarvoor sowieso te weinig ruimte is op het wasrek. Maak een lijstje met 'taken' en bespreek dat ook met je eventuele partner, zodat die taken af kan maken als het jou niet meer lukt, of realistisch aan kan geven wat haalbaar is.

Tip 4
Behandel jezelf met dezelfde empathie en zorg zoals je ook jouw beste vrienden behandelt.

Tip 5
Als je denkt dat er misschien iets met je aan de hand is, ga in gesprek met een hulpverlener. Ook als je twijfelt of als je je schaamt. Laat je hierin niet door anderen tegenhouden die je gevoel bagatelliseren. De opmerking "iedereen heeft wel een beetje dit of dat" is kwetsend en vaak hebben degenen die het zeggen niet door wat het effect van zo'n opmerking is. Ga daar boven staan. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk!

Tip 6
Tips voor hulpverleners e.a. die betrokken raken bij gezinnen: leer luisteren naar ouders, neem ouders serieus en probeer samen met elkaar verder te gaan. Dit werkt sneller door elkaars kennis te delen en komt zowel het kind als de ouders ten goede. En misschien ook wel de hulpverlener:). Omdat het veel tijd kan schelen.  Nu gaat teveel negatieve energie verloren aan zinloze 'gevechten'.  

Tip 7
Stel jezelf niet buiten de maatschappij door je dyslexie te benadrukken of als reden op te geven.

Tip 8
Zorg dat je kind gezien wordt en zich veilig kan voelen op school. Vraag wat het nodig heeft en luister!  Je mag van school verwachten dat ze planmatig handelen en hun aanpak structureel evalueren en bijstellen. Zo kun je samen onderzoeken wat je kind nodig heeft.

Tip 8
Lees en/of luister het boekje 'Haal meer uit je dyslexie! ​(H)erkenning en 20 tips door dyslecten zelf'. Als je lid wordt van Impuls & Woortblind (de vereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie) krijg je dit boekje gratis.

Tip 9
Neem je tijd om te ontdekken wat je gelukkig maakt in dit leven.

Tip 10
Wees jezelf en accepteer hoe je bent.

Tip 11
Het heeft lang geduurd maar ik ben mezelf gaan accepteren zoals ik ben. Ik ben misschien anders dan de doorsnee mens maar ik ben niet gek en kan op mijn manier functioneren in de maatschappij en daar een bijdrage aan leveren. Ik ben ook opener geworden in het benoemen van mijn problemen.

Tip 12
Ga op een communicatiecursus om beter te communiceren met zorgprofessionals en je gehoord te laten voelen. Schakel een zorgmakelaar in. Creëer ruimte voor jezelf om het fundament te blijven; relaties, werk, sport, psycholoog, coach.

Tip 13
Bespreek je zorgen met naasten.  Probeer je zorgen in perspectief te zien en je ook te richten op wat goed is gegaan (in het verleden), dat geeft vaak een perspectief voor de toekomst.  Gun uzelf ook tijd om echt iets voor je zelf te doen, een film op de bank, sauna, een goed boek of iets lekker, het kan van alles zijn; alleen als je voor jezelf zorgt kan je ook voor de ander zorgen.

Tip 14
Blijf altijd opkomen voor jezelf en je kind, blijf volhouden, het is voor het beste doel: je kind.

Tip 15
Blijf met iedereen communiceren, zodat je niet geïsoleerd raakt. Blijf naar oplossingen zoeken. Ontzie jezelf van alle ongeschreven en geschreven regels, plichtplegingen en etiquetten als dat nodig is voor jou of voor je kind. Elke dag is er weer een en als dat een fijne dag voor jou en je kind is geweest is het goed.

Tip 16
Denk aan jezelf en neem af en toe afstand om alleen te zijn of samen met anderen iets te doen.

Tip 17
Denk om jezelf en vraag hulp. Ook als het onmogelijk lijkt blijken er altijd opties te zijn vanuit vrienden en instanties.

Tip 18
Geloof in jezelf als ouder, laat niemand je iets anders vertellen behalve dan dat je een geweldige ouder bent en het goed doet.

Tip 19
Het happy dyslectisch festival is een aanrader om een positieve draai en gevoel rondom dyslexie te krijgen. Vinden waar jou sterke kanten liggen, want die zijn er ook zeker!

Tip 20
Hou voor ogen wat voor jou zelf belangrijk is. Zorg ervoor dat er in de week voldoende activiteiten of momenten zijn die voor jou belangrijk zijn. Die opwegen tegen alle momenten dat je jezelf volledig moet geven voor je kind. En die momenten hoef je niet te 'genieten'. Die momenten horen gewoon bij jouw leven. Het is geen luxe. Het is noodzaak. En niet alleen voor jezelf, ook voor de rest van het gezin. Soms zijn ze fijn en soms niet, maar ze geven wel balans door de afwisseling en doordat ze van waarde zijn voor je.

Tip 21
Ontspan los van je kind, met vriendinnen, vrienden, partner, alleen.

Tip 22
Nooit opgeven als je ergens tegeaan loopt, net zolang zoeken voor de juiste hulp en géén nee accepteren. Jij kent jou kind het beste, laat je niks wijs maken!

Tip 23
Planning en routine kan helpen om enigszins het overzicht te houden, Zoek naar gelijkgestemden die je niet hoeft uit te leggen hoe zwaar de zorg voor je kind soms op je drukt. Heb compassie voor jezelf, je doet het beter dan je denkt.

Tip 24
Probeer, net als je kind (de mijne is een meester in het leven in het nu), ook gewoon te genieten van de mooie (kleine) momenten samen met je bijzondere kind. Want die zijn er ook zeker.

Tip 25
Slaap wanneer jou kind slaapt. Opruimen en schoonmaken kan ook later. Probeer goed uit te rusten en zorg ook voor jou zelf, want je kan niet voor iemand zorgen als je oververmoeid en uitgeput bent. Vraag naar hulp! Je zal je verbazen hoe veel mensen zal jou helpen als je dat vraagt! Jij bent nooit alleen!

Tip 26
Zorg dat je dingen blijft doen waar je zelf energie uithaalt, zodat je niet verbitterd raakt. Lach, maak grappen, onderneem nieuwe dingen, dans, ben open, maak connectie en maak ruimte voor de lichte dingen in het leven.

Tip 27
Blijf praten.

Tip 28
Zoek Facebook groepen op met ouders in gelijksoortige situaties. Je kunt er meelezen, vragen stellen en tips delen. De groepen zijn meestal besloten. Zeer waardevol!

Tip 29
Zorg dat je weet wat je rechten zijn, laat je daarin zonodig bijstaan.

Tip 30
Zorg goed voor jezelf, maak tijd vrij voor je eigen leven en hobby's. Onderhoud sociale contacten en probeer een goede oppas/zorgverlener te vinden die het stokje even van je overneemt.  Blijf werken als dat kan, het geeft mij het gevoel dat ik deel blijf uitmaken van de maatschappij en iets doe wat ik leuk vind.