Wat is het doel van In Kaart?

Het doel van In Kaart is meehelpen aan een goed leven voor mensen met problemen in hun ontwikkeling en hun ouders of verzorgers. We willen bijdragen aan oplossingen en goede ondersteuning.

Hoe doen we dat? We verzamelen informatie van mensen met problemen in de ontwikkeling en hun ouders of verzorgers. Deelnemers vullen een vragenlijst in via de computer. Met deze informatie doen we wetenschappelijk onderzoek. Ook gebruiken we de informatie voor het opkomen voor de belangen van onze deelnemers, bijvoorbeeld via oudervereniging Balans.

In Kaart werkt samen met mensen met problemen in de ontwikkeling en hun ouders of verzorgers. Zij denken bijvoorbeeld mee over de vragen in de vragenlijst. Ze geven ook advies over wat belangrijk is als je een vragenlijst invult. Ze denken ook mee over welke onderzoeken we uitvoeren.

Het bijzondere van In Kaart is dat we informatie verzamelen van mensen met verschillende problemen. Deelnemers hebben een diagnose ADHD, autisme, DCD, verstandelijke beperking, visuele beperking en/of dyslexie. Of deelnemers hebben geen diagnose maar ervaren wel problemen in de ontwikkeling.

Omdat de deelnemers van In Kaart verschillende problemen hebben kunnen we vragen beantwoorden zoals: Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met DCD? Maar ook: Welke hulp hebben mensen nodig met de combinatie van ADHD en autisme?  

In Kaart vindt het belangrijk om niet alleen naar de mensen met problemen in de ontwikkeling zélf te kijken. We willen ook de mensen in hun omgeving begrijpen. We vragen ouders of verzorgers  om ook een vragenlijst over zichzelf in te vullen. Het samenleven met een kind met problemen in de ontwikkeling geeft speciale uitdagingen. We brengen dit in kaart om ouders of verzorgers beter te begeleiden. In de toekomst willen we dat ook anderen, zoals broers of zussen en partners, meedoen aan In Kaart.